menu

create account login

Descobreix l’impacte ambiental d’una factura electrònica

Un informe recent de Basware va investigar l’impacte climàtic de la facturació electrònica. La troballa és clara, la transició del paper a la facturació electrònica pot reduir les emissions de CO2 en més d’un terç.

Sabies que passar a la facturació electrònica pot ajudar-te a reduir l’impacte ambiental del teu negoci mentre estalvies diners?

Tan ràpida com fàcil, la factura electrònica permet una gestió òptima de les factures de l’emprenedor 2.0. Després de l’entrada en vigor del Reial Decret 1619/2012 el dia 1 de gener del 2013, les factures electròniques i en paper tenen el mateix valor. A més és obligatòria per als subcontractistes de Serveis Públics. L’empresa pot crear, enviar, rebre i conservar electrònicament les seves factures. Amb molts avantatges: administració simplificada, menor consum de paper, costos d’impressió, costos d’enviament, etc.

Però també és una oportunitat perquè l’empresari marqui un gest innocu però fort per reduir la petjada ecològica de la seva activitat. Si tots, inclosos els experts, accepten que una factura electrònica genera un impacte menys negatiu en el medi ambient que una factura en paper, l’impacte es podria reduir considerablement.

 

 

E-FACTURA: PRÀCTICA, RÀPIDA Y SOSTENIBLE?

Els que imaginin que la factura electrònica, per la seva naturalesa desmaterialitzada, només té virtuts ecològiques, sens dubte s’equivoca.

Navegar per la xarxa, enviar un correu electrònic, descarregar documents, compartir, facturar … Totes aquestes accions tenen un pes en el medi ambient, i el més important és que actualment som 2 mil milions d’internautes navegant a la web gairebé cada dia, tant en la nostra vida professional com personal.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) contribueixen amb el 3% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’Europa, segons un informe de l’agència d’avaluació ambiental BIO Intelligence Service per la Comissió Europea. S’espera que aquesta xifra es dupliqui per a 2020 si no canviem el nostre estil de vida.

 

 

AQUESTA ÉS LA QUANTITAT DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE EMESES PER UNA FACTURA ELECTRÒNICA:

 

20g. de CO2 (diòxid de carboni)!

 

Segons ADEME, aquesta és la petjada de carboni mitjana d’una factura electrònica enviada, és a dir, la quantitat de gasos d’efecte hivernacle (tipus CO2) enviats a l’atmosfera. Dit això, pot semblar ridícul, però donada l’enorme quantitat de factures electròniques que s’envien cada dia, i donat l’augment exponencial d’aquest últim, la despesa energètica segueix sent molt important.

 

L’emmagatzematge de factures electròniques genera un important consum energètic.

 

Si posem aquests resultats en el context d’una empresa de 5 persones, el personal envia una mitjana de 65 factures per mes (de 1Mb de mida mitjana), les emissions de gasos d‘efecte hivernacle representen 20g. per factura, o 1,3 kg per mes i per tant 15,6 kg per any d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) entren a l’atmosfera (i això sense comptar els correus electrònics i altres eines digitals molt més contaminants!). En resum, imagina 3 barrils de detergent en pols enviats a l’atmosfera només per equiparar-lo a les factures d’una PIME en un any.

El balanç augmenta si la factura s’envia a diversos destinataris: així, els 20 grams de CO2 passen a 85 grams si el correu electrònic i el seu arxiu adjunt d’1 Mb s’envien a 4 persones (inclosos en còpia). I cada rebut amb impressió de l’adjunt encara augmenta més el nombre …

La creença de la factura electrònica “verge” de qualsevol forma de contaminació és, per tant, un mite. El seu impacte ambiental roman, encara que molt menys que greu que per a la seva contrapart en paper.

 

 

FACTURAR… PLANTAR

Descobreix el que Koalaboox i els seus emprenedors estan fent per compensar l’impacte de les seves factures electròniques.

 

Crèdits fotos : Koalaboox, Joseph BrownGraine de Vie & Facebook Data Center Server Board via FlickR