menu

create account login

El dia a dia d’un professional independent

Alguns haureu tornat ja de vacances, o estareu a punt de fer-ho. Tot i que els treballadors per compte propi és estrany que gaudeixin d’unes vacances totals, majoritàriament a les vacances s’atenen alguns temes urgents o s’aprofita per desenvolupar nous projectes o vies de millora dels ja existents.

 

Per començar amb força el millor és ser productius i tenir una bona conciliació entre vida laboral i personal. Així que hem recopilat informació per tal d’analitzar el dia a dia del treballador autònom i veure com millorar la productivitat.
 

La vida de l’emprenedor és una mica estressant, sembla ser que la manca de temps per a la dedicació a la vida personal és un dels grans motius. Una pregunta a l’aire …. La “falta de temps”, pot ser que sigui una forma de dir “mala gestió del temps”?
 

Analitzarem quins són els hàbits que fan que no administrem bé el nostre temps. Per a això t’animem que no solament analitzis un dia en concret, sinó que ho facis durant algunes setmanes per treure les teves conclusions i veure quines són les tasques que ens treuen més temps, quines podem millorar, i quines podem delegar.
 

Quantes hores destinem a tasques que posteriorment facturarem?

En aquest grup hem de calcular quantes de les hores d’un mes són susceptibles a tasques per a les que cobrarem. Del resultat d’aquesta suma podrem treure conclusions i realitzar millores que afectaran al nostre dia a dia directament.
 

Quantes hores dediquem a tasques administratives?

Podem fer que aquestes hores dedicades a tasques administratives que no facturarem als nostres clients directament es vegin disminuïdes augmentant l’efectivitat d’elles? I tant que sí … En aquest enllaç t’expliquem com facturar sense perdre el somriure, amb la nostra plataforma Koalaboox:

Més informació: Com crear un model de factura perfecta.

 

Quantes hores dediquem a augmentar la nostra cartera de clients?

Aquesta agrupació d’hores dedicades a tasques que no facturem ara però que faran que el nostre negoci es vegi enfortit i li donarem continuïtat en un futur pròxim. Aquestes tasques les haurem de considerar com a tasques d’alta rendibilitat.
 

La planificació, la clau per treballar menys.

Per als autònoms una hora té un preu determinat, per a les empreses aquesta mateixa hora es mesura en el rendiment que se li dóna. Els treballadors per compte propi han de començar a mirar les hores pel rendiment que se’ls dóna, i la planificació és la clau per fer que aquesta mateixa hora s’estengui molt més. Crear una estratègia per créixer com a empresa és fonamental.
 

Les reunions que s’allarguen més del compte.

Hi ha reunions que es podrien resoldre en uns 20 minuts, però que s’allarguen per hores. Una bona relació amb els clients és molt positiu, per això és convenient saber donar fi a les reunions de forma educada per millorar el rendiment de la teva agenda i la del teu client.
 

Quantes hores destinem a solucionar assumptes urgents?

Les urgències poden desajustar la planificació del dia. Per això és molt important saber elaborar un bon diagnòstic per determinar si el que és urgent per al teu client realment ho és per a tu.
 

Un excés de planificació diària no vol dir que treballem millor.

No per tenir ocupades totes les hores del dia vol dir que desenvoluparem millor el nostre treball. Si tenim l’agenda tan al complet, com gestionarem les urgències o els retards en els projectes?
   

Cada sector professional té una perspectiva diferent i segur que podem trobar millores en tots ells. Aquesta llista de conclusions són només alguns exemples que de forma general poden servir d’ajuda per millorar l’efectivitat en el dia a dia. Fer una anàlisi detallada per a cada professional és una tasca recomanable al 100%, per detectar hàbits que poden ser millorats.
 

L’objectiu d’aquesta anàlisi és millorar la relació de la feina i la vida personal, millorar la productivitat i disminuir els nivells d’estrès.