menu

create account login

Emprenedoria femenina i conciliació familiar

En les últimes setmanes els mitjans de comunicació han publicat molta informació sobre la fracció salarial, l’atur i els problemes amb la conciliació familiar de les dones.

 

Les xifres es posen en evidència, segons un informe elaborat amb dades d’Eurostat per al 2014, que a Espanya hi ha una fractura salarial del 13% entre homes i dones per a llocs de treball equiparables. Un altre indicador és el de l’atur femení, aquest augmenta considerablement en dones d’entre 25 i 45 anys respecte a l’atur masculí per a homes d’aquest mateix rang d’edat. Un període en què per a les dones és difícil no només ascendir en els seus treballs, sinó també accedir-hi. Un dels principals motius pels quals això passa és la maternitat.

 

La fractura salarial no afavoreix el creixement del país. Segons un estudi d’Eurofund en què s’analitza el creixement del PIB per l’estalvi en protecció social dels països en el supòsit que s’arribarà a igualar els salaris entre homes i dones. En el cas d’Espanya s’arribaria a 30.500 milions d’euros, amb els quals es podria eliminar tot el dèficit de la seguretat social i encara sobrarien 12.000 milions.

 

Aquestes dades mostren una realitat que porta a moltes dones a l’autoocupació. Això es cristal·litza en un escenari en el qual el creixement de l’emprenedoria femenina va en augment any rere any.

 

Alguns números sobre el tema: El creixement de dones autònomes el 2016 va ser de l’11% enfront del 0,6% dels homes. Tot i que el total d’emprenedors supera a les emprenedores en termes absoluts (1 de cada 3 autònoms a Espanya és dona) veiem que el 2016 el 48,5% del creixement total d’autònoms eren dones i el 2015 aquest creixement femení en el total de nous autònoms va suposar el 42,3%.

 

Encara amb la llibertat que suposa ser dona emprenedora, la conciliació familiar és complicada i de vegades es requereix molt esforç, dedicació total i una gran dosi d’empoderament, entusiasme i motivació.
Aquest sobreesforç per aconseguir una conciliació familiar i laboral hauria de tenir més suport mitjançant unes polítiques estatals, autonòmiques i socials que realment afavoreixin aquesta conciliació.

Per rendir homenatge a aquestes valentes emprenedores en un dia tan especial com avui, dia internacional de la dona, el nostre Koala ha preparat una selecció d’idees a manera de trucs que poden ajudar en aquest terreny.

 

Utilitzar totes les ajudes que l’estat i les delegacions autonòmiques posen a l’abast entorn de la conciliació familiar i l’emprenedoria de la dona.

Veure article on s’enumeren les ajudes en les quotes de la Seguretat Social per a la conciliació familiar per a autònoms.
A més d’aquestes ajudes a la dona donada de baixa com a autònoma, existeixen les ajudes que l’Estat ofereix per a la dona treballadora: una bonificació d’uns 100 euros al mes per aquella dona que es reincorpori al mercat laboral, per compte propi o d’altri, durant els 3 primers anys següents a la baixa per maternitat.

 

Aplicar el Kaizen

És un procés inventat al Japó com a metodologia d’optimització dels processos industrials. També es pot aplicar a la realitat de la conciliació familiar de les dones emprenedores. La idea és millorar i desenvolupar tasques a poc a poc al llarg del dia. No fa falta acabar la tasca de cop, es tracta de completar-la i millorar-la a pas, però amb fermesa. Ampliar informació.

 

Utilitzar els instruments electrònics i digitals per realitzar tasques des de casa, oficina o qualsevol altre lloc que ens permeti guanyar temps estalviant desplaçaments

Tràmits, gestions, pagaments d’impostos, control de comptes bancàries, control de factures es poden realitzar i gestionar des d’un ordinador o un telèfon intel·ligent.

 

Establir horaris i una bona organització familiar és clau

Fer un calendari i planificar les activitats tant en el treball com en el domicili. Prioritzar, diferenciar entre què és urgent i què és prorrogable … Fer ús dels diferents dispositius i plataformes digitals que estalvien temps, esforç i energia. Existeixen moltes aplicacions que permeten programar, anotar i compartir llistes i tasques amb diversos membres. D’aquesta manera, la gestió diària de l’habitatge i l’oficina es milloren.

 

Delegar serveis i posar el focus en el desenvolupament de l’empresa

Koalaboox ofereix l’eina perfecta per organitzar la facturació online. Realitzar pressupostos, enviar factures, portar els comptes generals i enviar-los a la comptabilitat resulten tasques ràpides i senzilles amb aquesta plataforma de facturació online.

 

Resoldre problemes de liquiditat pot suposar una menor preocupació

Alliberar de riscos empresarials als emprenedors per falta de liquiditat. Koalaboox permet finançar les factures en un clic. Així de fàcil i ràpid. Tenir al dia els pagaments i ingressos és senzill amb Koalaboox.