menu

create account login

És recomanable donar-se de baixa d’autònoms durant les vacances?

Una de les bretxes que hi ha entre els treballadors autònoms i els assalariats són les vacances. Segons dades de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), només el 40% d’ells prendran vacances (per un període inferior a 8 dies).

 

Les dades parlen per si sols, el treballador per compte propi troba dificultats per agafar-se uns dies de descans. Si no es treballa, no es factura. A més, durant els dies presos de vacances s’han de mantenir totes les despeses fixes derivades del negoci, com poden ser el local, subministraments bàsics o la quota d’autònoms.

El Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) compromet al treballador a “desenvolupar la seva activitat de forma habitual, personal i directa”. Per tant, el treballador autònom ha d’estar donat d’alta mentre fa efectiu el seu període de vacances. La baixa no serà efectiva si es demostra que les condicions han estat les pròpies d’exercir l’activitat econòmica.

Hi ha molts negocis estacionals que es donen d’alta a l’inici de la temporada i fan la baixa en la seva fi. D’aquesta manera només paguen la quota a la Seguretat Social en aquells mesos en què es desenvolupa la seva activitat professional. Per a alguns negocis el període estival coincideix amb una menor activitat i una baixa facturació. Pel que molts emprenedors es plantegen si és convenient estalviar-se la quota d’autònoms durant un o dos mesos mentre realitzen les seves vacances.

La llei només fa referència als dies de vacances en aquest col·lectiu en cas de ser treballador autònom dependent, al qual li corresponen 18 dies de descans per vacances. Per a la resta de treballadors autònoms no s’especifica el nombre de dies que tenen dret a gaudir. Serà ell mateix qui decideixi quan i durant quant de temps es realitzaran les vacances.

En l’actualitat, la legalitat estableix que els treballadors per compte propi poden donar-se d’alta i de baixa de la seva activitat econòmica fins a 3 vegades l’any. És a dir, l’autònom pot decidir donar-se de baixa durant les vacances i estalviar-se el pagament de la quota, sense que li penalitzin per això. Però … És realment convenient?

 

Atenció!

La Tresoreria General de l’Estat desaconsella aquesta pràctica perquè es poden perdre algunes de les bonificacions com pot ser la de la tarifa plana de 60 €.

 

Els professionals autònoms han de plantejar-se si és convenient o no donar-se de baixa d’autònoms durant les vacances. Cada vegada que un autònom es dóna de baixa del RETA deixa de pagar la quota mensual però també deixa de percebre algunes prestacions socials (per exemple la tarifa plana de 60 euros per als nous autònoms, baixes per paternitat, malaltia, viduïtat, … ).

Els dies de baixa no es cotitza i això afecta la futura prestació per jubilació. En aquest sentit, convé calcular aquestes baixes que l’autònom pot anar realitzant al llarg de 30 anys de vida professional … Podrien arribar a suposar no cotitzar durant més de dos o tres anys.

Un altre motiu pel qual els professionals autònoms han de plantejar-se si és convenient o no donar-se de baixa d’autònoms durant les vacances és que cada vegada que un autònom es dóna de baixa del RETA deixa de pagar la quota mensual però també deixa de percebre algunes prestacions socials (per exemple la tarifa plana de 60 euros per als nous autònoms, baixes per paternitat, malaltia, viduïtat, …).

Un altre factor pel qual no és recomanable no estar donat d’alta durant les vacances és el fet que no es pot facturar a aquells clients que per algun motiu hagin quedat pendents. Ni tampoc es poden comptabilitzar les despeses que es mantenen en el període de vacances i desgravar el seu IVA, com poden ser el lloguer de local, aigua, llum, telefonia, internet, assegurances, consumibles, cursos o compra de materials … Per anomenar alguns.

 

Koalaboox_LA INCERTESA

 

Aquests són alguns dels motius de més pes pels quals els experts desaconsellen aquesta pràctica. Però si fins i tot amb aquestes raons, decideixes formalitzar la teva baixa hauràs de fer-ho tant a la Seguretat Social, com a Hisenda.

La tramitació de la baixa d’autònoms a la Seguretat Social es realitza després de presentar el model TA.0521. Aquest procediment pot realitzar-se online des de la Seu Electrònica de la Seguretat Social amb Cl@ve, certificat digital o DNI electrònic. El pagament de la quota serà pels dies efectius d’alta del mes, no pel mes sencer.

La baixa en la Seguretat Social ha d’anar acompanyada amb la baixa a l’Agència Tributària, per a això s’ha d’emplenar els models 036 o 038, omplir la casella 150 i indicar la data efectiva de la baixa. S’han de presentar els models trimestrals i anuals corresponents del període de l’activitat.

Els tràmits de baixa i alta en Hisenda i la Seguretat Social impliquen temps i dedicació. Els terminis per a realitzar-los són estrictes i han de ser complerts amb exactitud, és totalment aconsellable comptar amb un assessorament especialitzat per evitar costos addicionals i hores dedicat a aquestes gestions.

Koalaboox facilita les tasques de facturació, permetent simplificar la forma en què enviar les dades actualitzades a la gestoria i poder presentar en els terminis els models requerits. Crea el teu compte gratuït aquí o sol·licita informació al 93 632 39 04.

 

Quines altres opcions té l’emprenedor per minimitzar les despeses mensuals del negoci en les vacances?

En el cas de cotitzar per una base major que la mínima el treballador autònom pot ajustar la base de cotització en funció a la previsió d’ingressos del trimestre i deixar-la al mínim durant aquesta etapa de l’any en què es preveu menor facturació.

 

Consell:

L’autònom pot sol·licitar el canvi en les bases de cotització de forma ràpida, online i fins a 4 vegades a l’any. La Seguretat Social indica els terminis i dates. Es pot sol·licitar el canvi a la base de cotització al llarg del trimestre per fer-lo efectiu el primer dia del trimestre posterior (de l’1 de gener al 30 de març es farà efectiu l’1 d’abril, de l’1 d’abril al 30 de juny, l’1 de juliol, de l’1 de juliol al 30 setembre, l’1 d’octubre i de l’1 d’octubre al 31 de desembre, l’1 de gener).

 

Crèdit fotos: Koalaboox