menu

create account login

Facturació: Terminis legals per a l’emissió de les teves factures

Hisenda detalla els terminis d’emissió de factures. El compliment d’aquests terminis no és només molt important per estar dins de la legalitat i que no ens ocasioni sancions, sinó que és molt positiu per al negoci.

 

La ràpida emissió de la factura afavoreix el cobrament d’aquesta en menor temps, el que és molt beneficiós per a la liquiditat de l’empresa. Encara que la ràpida emissió i enviament de la factura als nostres clients no ens assegura el seu cobrament en els terminis acordats. El retard en el pagament de les factures és un dels principals problemes de les pimes i autònoms espanyols, que malauradament porta a moltes empreses a donar tancament al seu funcionament.

 

Per evitar aquests eventuals problemes de liquiditat existeix Kolaboox, una solució que facilita enormement les tasques administratives i permet avançar el cobrament de les factures en un sol clic. Crea un compte gratuït aquí o sol·licita informació al 936.323.904.

El termini legal per emetre i enviar la factura depèn de client i del tipus de factura que hàgim de realitzar segons l’Agència Tributària. Pots veure la informació publicada aquí.

 

Si el destinatari no és empresa o professional:

La factura s’ha d’emetre en el moment de la transacció. En aquests casos se sol realitzar una factura simplificada o un tiquet de compra.

 

Atenció:

Les factures simplificades són vàlides per a imports menors de 400 € (IVA inclòs).

 

Factures recapitularies:

Per a les factures en les quals la transacció obeeix a múltiples serveis o venda de béns que tenen com a destinatari un client que no és empresa ni professional, la data límit serà l’últim dia del mateix mes en què s’hagi realitzat l’operació.

 

Factures a professionals o empreses:

El termini fixat per emetre aquest tipus de factures i enviar-les és abans del dia 16 del mes següent a la realització del servei o lliurament de mercaderia.

 

Factures d’operacions intracomunitàries:

Ha de ser expedida abans del dia 16 del mes següent a l’inici del transport dels béns.

 

Una dada interessant:

Abans del 2017 la data d’emissió de la factura podia diferir de la data d’enviament d’aquesta. Actualment el termini límit per a l’emissió i per a l’enviament coincideixen.

 

Factures rectificatives:

Quan l’emissor o el destinatari de la factura s’adonen d’un error en aquesta, el recomanable és efectuar la factura rectificada immediatament, tot i que el termini legalment establert fixa la seva emissió i enviament abans del dia 16 del mes següent de la data d’emissió.

 

Atenció:

En les factures rectificatives ha de quedar molt clar quin és el document original que s’està rectificant.

 

Factures electròniques:

Per a les d’aquest tipus de factures els terminis són els mateixos que per a les factures normals o simplificades.