menu

create account login

Factures pendents de pagament? Atenció a la seva data de caducitat!

Hi ha creditors de tot tipus; n’hi ha que esperen mesos a reclamar el cobrament de les seves factures i n’hi ha que prefereixen recuperar l’import del deute com més aviat millor. Tant els que es troben dins d’un grup de creditors, com els que es troben dins de l’altre, han de saber que les factures tenen una data límit per a la reclamació de la mateixa.

A priori, la segona categoria de creditors és un bon model a seguir, vigilant sempre no crivellar amb insistència al creditor perquè no se senti assetjat. Koalaboox permet automatitzar i monitorar la reclamació de deutes pendents sense aquest risc, i un cop cobrada la factura, el sistema reconeix el cobrament i els avisos de reclamació de factures deixen d’enviar. Tot això es fa automàticament.

Per configurar el seguiment de pagaments amb la finalitat que Koalaboox envïi avisos de forma automàtica al client, només mentre la factura estigui pendent de pagament, llegeix el següent enllaç:

Com funciona el seguiment de pagaments?

Els que formen part del primer grup de creditors, han de saber que les factures prescriuen, al que se li diu prescripció extintiva. Què vol dir això? La persona que no reivindica la factura després del transcurs d’un determinat temps perd els drets sobre aquesta. Ve a ser una cosa semblant a la data de caducitat de les factures.

La llei estableix un termini de prescripció de les factures de 5 anys per a deutes entre empreses. Per a les factures realitzades a l’administració pública aquest termini es redueix a 4 anys. Per a les factures a advocats, jutges o procuradors la prescripció es dóna al cap de 3 anys, igual que en els deutes per hostalatges i consumicions.

La prescripció de la factura només serà efectiva si no s’ha reclamat l’import deutor ni de forma judicial, ni per carta, o per escrit. A més, perquè una factura prescrigui, el deutor no ha d’haver acceptat o admès l’obligació de pagament d’aquesta factura.

Legalment la prescripció no elimina l’obligació del pagament de la factura per part del deutor. Però si fa que el creditor perdi el dret a cobrar-la. En conseqûència és molt important que el creditor reclami la seva factura per escrit perquè en quedi constància.

Per no haver de preocupar-te d’aquest tema, el sistema Koalaboox fa la reclamació automàtica del cobrament de les factures introduïdes a la plataforma un cop arribada la data de venciment. D’aquesta manera sempre queda constància d’aquesta reclamació.

Com configurar l’automatització d’avisos en finalitzar el termini de venciment de les factures en Koalaboox? Segueix les instruccions indicades en aquest article:

Com activar els recordatoris de pagaments automàtics?

 

ALGUNES RECOMANACIONS …

1. En primer lloc, no assetjar el deutor des de l’inici de la data de venciment. És important tractar sempre aquest tema amb educació i cordialitat. Primer pots establir el contacte per telèfon, després d’un temps transcorregut, és recomanable realitzar les reclamacions per escrit per tal de deixar constància.

2. No esperar massa temps en la reclamació de les factures. En cas contrari el tribunal o els jutges podrien considerar un perjudici en el deutor l’endarreriment de tal reclamació.

3. Assegurar-se que el deutor accepta l’obligació de pagament d’aquesta factura.