menu

create account login

Guia per a crear un bon pressupost

El pressupost és un element essencial per a tot freelance, ja que a més de fixar els preus per projecte, producte o servei, funciona també com a carta de presentació. Ha de complir amb la seva funció principal a més de convèncer i reflectir la nostra professionalitat i experiència. Podem aportar valor afegit als nostres serveis o productes oferts, mostrant una imatge professional i utilitzant diferents tècniques de màrqueting per fer la nostra oferta la més atractiva per al client. A continuació et mostrem alguns trucs per fer que els teus pressupostos destaquin.

 

UN BON PRESSUPOST SEMPRE…

Un bon pressupost sempre satisfà les necessitats de les dues parts. D’una banda, s’han de cobrir les despeses de producció i desenvolupament del projecte a més de mantenir un marge de benefici. D’altra banda, el client potencial ha de tenir les seves necessitats de qualitat i temps completes a un preu competitiu en el mercat. La proposta econòmica ha de ser clara, concisa i detallada. El potencial client ha de poder trobar tota la informació detallada on li quedi clar què i com anem a cobrir les seves necessitats. Es tracta de crear una oferta atractiva i al seu torn ben acotada.

Fixar preus és una de les parts més delicades en la realització del pressupost. Si fixem un preu molt baix estarem devaluant el valor del nostre treball, producte o servei, a més de córrer el risc de no arribar a cobrir els costos o no tenir un marge de benefici. Un cop els clients s’han acostumat a tenir uns preus serà difícil pujar-los després. Per contra, si fixem preus molt alts, per sobre del valor de mercat, correrem el risc de perdre el client.

UN CONSELL:
Si fixes preus per sobre del preu mitjà de mercat, assegurat que el client sàpiga que els teus serveis inclouen un valor afegit i major qualitat.

 

Cal ser realista en el càlcul del qual costa realitzar un projecte. Calcular despeses en materials i altres despeses derivades pot ser senzill. Aquesta part es complica quan hem de comptabilitzar hores de treball.

UN TRUC:
Per calcular el que costa la nostra hora de treball podem revisar l’històric de pressupostos realitzats en projectes similars i treure conclusions. També és molt important tenir en compte el preu mitjà de mercat.

 

 

Un pressupost professional ha d’incloure els següents elements de forma obligatòria:

– Dades de l’empresa o professional que fa l’oferta

Nom de l’empresa o professional, CIF o NIF, adreça, telèfon, e-mail, web …

– Dades del client al qual va dirigit el pressupost

Nom de persona de contacte, nom de l’empresa, adreça.

– Data i període de validesa

Data del pressupost i data de validesa de l’oferta.

– Concepte

Descripció detallada dels serveis i/o productes pressupostats. Incloure notes que aclareixin cada partida, com són les hores de treball, persones responsables de cada tasca i/o materials a utilitzar. Indicar també altres costos addicionals com llicències, subministraments i/o subcontractació de personal. Si és un pressupost per servei, tingues en compte que has d’indicar els preus per hora, per tasca o per perfil professional, mai per persona.

– Import

Cal especificar la base imposable sumant tots els elements desglossats en la secció concepte.

– Formes i terminis de pagament

Si el projecte implica l’adquisició prèvia de materials, o té un total prou elevat, normalment s’estableixen el pagament de bestretes de part del total per donar inici al projecte. En aquesta secció del pressupost hem d’especificar si el pagament es realitzarà per transferència, per domiciliació bancària o en efectiu, així com els terminis de pagament. Descripció detallada dels serveis i/o productes pressupostats. Incloure notes que aclareixin cada partida, com són les hores de treball, persones responsables de cada tasca i/o materials a utilitzar. Indicar també altres costos addicionals com llicències, subministraments i/o subcontractació de personal. Si és un pressupost per servei, tingues en compte que has d’indicar els preus per hora, per tasca o per perfil professional, mai per persona.

 

Aquest és un model de pressupost creat amb Koalaboox:

 

IDEES PER APORTAR VALOR AFEGIT EN ELS PRESSUPOSTOS

A més de tots els elements obligatoris que hem esmentat, és molt recomanable incloure altres elements addicionals, que ens aportaran valor afegit a la nostra proposta econòmica i ens ajudaran a crear més confiança al nostre potencial client. En definitiva faran que la nostra oferta sigui més atractiva.

 

Algunes idees:

– Incloure terminis de lliurament

Fixar les dates en què serem capaços d’acabar el projecte, determinant el lliurament final i lliuraments per fases intermèdies.

 

ATENCIÓ:
Un cop acceptat el projecte hem de ser capaços de complir amb els terminis de lliurament inclosos en el nostre pressupost. Pel que fa al fixar-los cal ser realistes, honestos i planificar amb anterioritat. Cal tenir especial cura quan el client ha de donar el seu vistiplau en alguna de les fases del projecte per poder continuar i especificar temps de desenvolupament des d’aprovació del client.

 


- Suport tècnic

A vegades el projecte pot necessitar garantia o suport tècnic, posteriors al desenvolupament d’aquest. Una fórmula que pot seduir al nostre potencial client és oferir aquest suport tècnic durant un determinat període de temps de forma gratuïta i especificar el preu del mateix un cop finalitzat aquest període de gràcia.

 

– Condicions legals

És molt important especificar les condicions legals que estimis necessàries i fixar els límits per evitar malentesos o abusos que puguin perjudicar qualsevol de les parts.

 

 

RECOMANACIONS

1. Sigues clar, directe i concís. No ha de faltar ni sobrar informació, s’ha de satisfer la necessitat del client i el document s’ha de mostrar de manera transparent i directa. Mostra la teva proposta única que solucionarà la problemàtica del teu client. És molt important especificar les condicions legals que estimis necessàries i fixar els límits per evitar malentesos o abusos que puguin perjudicar qualsevol de les parts.

2. Incloure un pla de treball. En ell mostraràs la metodologia de treball i els terminis de lliurament.

3. Limitar l’abast del treball. Normalment ens preocupem per desenvolupar propostes econòmiques que s’especifiquen tot el que inclouen. I això és totalment correcte, però no hem d’incórrer en un dels errors més comuns en fer un pressupost: no fixar el que no està inclòs. No fixar per escrit el que no s’inclou deriva en malentesos, donant lloc al fet que el client doni per fet que el preu total inclou partides extra que no teníem en compte.

4. Calcula amb exactitud els costos. En els pressupostos es calculen els costos de producció a priori; allà s’inclouen les despeses en materials. Aquest càlcul es realitza amb anticipació a l’acceptació del pressupost tancat. Mai facis un càlcul de costos de projecte de manera intuïtiva. Sempre caldrà contrastar els costos en un marc real si no volem tenir sorpreses un cop acceptat el pressupost.

5. Fer un seguiment de l’execució del projecte i anotar conclusions per a futurs pressupostos relacionats.

 

EL NOSTRE CONSELL:

Si estàs iniciant la teva aventura empresarial, et recomanem que utilitzis el sistema de facturació online Koalaboox . Amb ell podràs crear pressupostos i factures proforma que després podràs convertir en factures en un sol clic. Tindràs un control de les dades de facturació i despeses del teu negoci en tot moment. Amb la tarifa gratuïta tindràs totes aquestes funcionalitats al teu abast.

 

 

Crea el teu compte gratuït aquí, a: Koalaboox

Crèdit fotos: Koalaboox