menu

create account login

Hisenda detalla el format del llibre de registres d’IVA

Tots els empresaris o professionals subjectes passius de l’IVA estan obligats a portar al dia el llibre de registres de l’IVA. S’hi detallen totes les factures expedides i les rebudes. Fins ara l’Agència Tributària no detallava el format d’aquest, però des de fa unes setmanes l’Agència Tributària ha aclarit el format per presentar-lo.

 

El fet de no tenir indicacions clares sobre el format del llibre de registres de l’IVA, permetia que el contribuent ho presentés en diferents formats i això derivava en processos poc àgils per part d’Hisenda i retards en alguns tràmits relacionats amb les devolucions de l’IVA.

Amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits i facilitar el còmput tributari, Hisenda ha unificat el criteri indicant quin serà el format electrònic a presentar. Aquest és el manual publicat per Hisenda.

 

Qui està obligat a presentar el llibre de registres d’IVA sota aquest format?

El nou format afecta a tots aquells empresaris no inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA) o a empreses amb facturació no superior a 6.010.121 € anuals.

 

Hisenda pot sol·licitar la revisió del Llibre de registres de l’IVA, en aquest cas, s’ha de presentar obligatòriament en un dels tres formats indicats:

– Excel (.xls)
– CSV
– Format SII

 

Segons estableix l’Agència Tributària cada llibre d’IVA s’ha de presentar en un document per separat. El nom del document ha de facilitar la següent informació en l’ordre especificat:

– Exercici.
– Nif.
– Tipus de llibre: Factures emeses (I), Factures rebudes (R). Es pot presentar de forma conjunta els llibres de factures emeses i rebudes en un mateix document Excel (C).
– Nom o raó social.
– Sigles XLS, CSV o SII segons el format utilitzat.

 

Alguns dels canvis en el format més destacats són:

– La reordenació d’algunes columnes del grup ‘Nif destinatari’ i ‘Nif Expeditor’ per a ‘Tipus’ i ‘Codi país’. També es reordenen les columnes ‘Clau operació’ i ‘Total factura’.

– Es creen columnes per al Recàrrec d’equivalència si el règim d’activitat ho requereix. Aquestes són: ‘Tipus de Recàrrec Eq.’ I ‘Quota Recàrrec Eq.’ A Factures rebudes.

– S’afegeix la columna ‘Factura substitutiva’ per anotar factures que substitueixin les factures simplificades sense haver de fer anotacions negatives.

– La data s’ha d’indicar sota aquest format: (dd/mm/yyyy).

Per simplificar aquest procés, a l’apartat ‘Comptabilitat’ del teu compte Kolaboox pots exportar al format electrònic CSV el registre de les factures emeses i rebudes.

Crea un compte gratuït a www.koalaboox.com o sol·licita informació al 93 632 39 04.