menu

create account login

Vacances i autònoms. És possible!

El tema de les vacances per als autònoms ha estat sempre molt controvertit. Sembla evident que tots els treballadors tenen dret a unes merescudes vacances. Però, com es tradueix això en termes econòmics?
Un dels avantatges més ben valorats del treball autònom és la llibertat per organitzar-se les jornades de treball i això inclou també les jornades de descans. A la pràctica aquest idil·li no és tan meravellós i sorgeixen algunes qüestions que tractarem d’aclarir a continuació.

 

Per als treballadors per compte propi les vacances no estan regulades, és ell mateix el que pot decidir quan gaudirà de les vacances, no haurà de demanar autorització. Però aquest període de descans no és retribuït. La forma més recomanable de procedir és poder planificar amb temps aquests dies, avisant als clients i intentant organitzar el treball perquè no es noti massa aquesta absència.

 

Pel que fa a la legislació referent a aquests dies de descans, només es fa referència en el cas de ser treballador autònom depenent, que té dret a 18 dies de descans. Així i tot, aquests dies no seran remunerats per l’empresa com en el cas dels treballadors assalariats. Per a la resta de treballadors autònoms no s’especifica els dies que tenen dret a gaudir.

 

Una altra qüestió controvertida es refereix a si el treballador autònom pot donar-se de baixa i no pagar la quota d’autònoms en aquest període de vacances. La Tresoreria General de l’Estat desaconsella aquesta pràctica perquè es poden perdre algunes de les bonificacions com pot ser la de la tarifa plana de 50 €. A més cal tenir sempre present que d’aquesta quota depèn la seva futura pensió, la baixa per paternitat, baixes per malaltia …

 

Els autònoms poden canviar dues vegades a l’any la base de cotització amb previ avís. Aquesta pràctica té les seves particularitats per fer-la efectiva. D’aquesta manera seria possible optar a donar-se de baixa durant aquests dies de vacances i estalviar un o dos mesos del pagament de la quota. Tot i que els experts recomanen no fer-ho. A més, el Règim Especial de Treballadors Autònoms compromet al treballador a “desenvolupar la seva activitat de forma habitual, personal i directa” per poder donar-se d’alta.

 

Per l’anteriorment esmentat, hem d’entendre que el treballador autònom ha d’estar donat d’alta mentre fa efectius seu període de vacances.

 

Algunes recomanacions per planificar les vacances:

Tenir una previsió de la data de començament de les vacances és fonamental per evitar problemes administratius.

Koalaboox t’ajuda en tot el relacionat amb la facturació a la teva empresa. No has de preocupar-te d’estar pendent dels pagaments de les factures, dels venciments, de les reclamacions … Deixa aquests temes administratius al nostre Koala, mentre tu gaudeixes d’unes merescudes vacances.
 

Més informació: Factura amb un somriure.

 

Establir un protocol de connexió.

Deixar un telèfon per a possibles emergències. Determinar algun canal de comunicació alternatiu (per exemple el correu electrònic) per poder anar controlant el dia a dia del treball en franges horàries delimitades.

 

Tenir un fons econòmic per cobrir despeses fixes i altres possibles eventualitats que puguin sorgir.

A més de la possibilitat d’avançar el pagament de les factures pendents, mitjançant financiació en un clic, Koalaboox posa a la teva disposició una reserva d’efectiu.
 

En definitiva, encara que molts professionals autònoms decideixen no gaudir d’uns dies de vacances, és recomanable fer-ho per desconnectar i tornar a l’activitat amb més força i lucidesa. Això sí, per no patir estats d’ansietat i estrès durant les vacances, deixa tot molt ben organitzat per poder desconnectar i descansar de veritat.

Bones vacances merescudes a tots!