menu

creër je account inloggen

« De ondernemers hebben elk moment steun nodig, niet enkel bij de start »

De onafhankelijke ondersteuningsstructuren voor het starten met een onderneming vermenigvuldigen in België. Het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) van BECI heeft als missie om vrije ondernemers actief te helpen met de vele problemen die ze tegenkomen. Missies, profielen, evoluties, Olivier Kahn, coördinator vertelde ons alles.

Koalaboox_centrum_voor_ondermingen_moeilijkhed

Zwakke punten van de interne, al te korte-termijn perspectief, het probleem van de financiële management of juridische, moeilijke economische klimaat, de lijst van problemen die je onderneming kunnen verstoren is lang, erg lang… maar we gaan even op dat moment stoppen. Deze beperkingen ondergaan ondernemers op bijna dagelijkse basis, soms tot het punt van het risico van het faillissement. In tegenstelling tot grote bedrijven die de juiste structuren hebben die in staat stellen te anticiperen op problemen, of om het op te lossen in de tijd van storingen, zijn de zelfstandigen vaak hulpeloos met het zicht op structurele problemen. We spraken met Olivier Kahn, coördinator, Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), wiens missie het is om ondernemers te helpen in moeilijkheden, om een beetje meer te leren over de missies van het Centrum, een kleine sterrenwacht van ondernemerschap, en het veranderen van patronen en problemen.

 

Olivier_Kahn_Koalaboox_Mons

 

Koalaboox : Hallo Olivier Kahn. Om te beginnen, kan je eerst vertellen over de CED, en wat haar missies zijn?

Olivier Kahn : Het centrum voor ondernemingen in moeilijkheden (CED) is geboren uit een initiatief van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry – voorheen kamer van Koophandel en nijverheid van Brussel) met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. CED is kosteloos voor elke ondernemer in Brussel, ongeacht de sector van activiteit. Je moet geen lid zijn van BECI om te genieten van haar diensten, haar missie is er zijn voor iedere burger.

De missie van de CED is de zelfstandige en zakelijke leiders te helpen om de balans op te maken van hun werksituatie en het vinden van nieuwe oplossingen voor de problemen die zij ondervinden: onenigheid tussen partners, handelsgeschillen, problemen van contant geld, juridische problemen en zorgen van personeel, enz.

Want ja, we praten veel over de hulp bij de oprichting van ondernemingen, maar we vergeten soms snel dat, eens de mijlpaal van de eerste maanden/jaren voorbij zijn, de problemen blijven bestaan. De ondernemer is zelfs na 10 jaar van activiteit, nooit vrij van problemen of een risico van faillissement.

 

KB: Wat gebeurt er in de praktijk qua hulp?

OK: Na een eerste contact per telefoon of e-mail maken we een afspraak met een “senior” consultant (voormalige boekhouder, bankier…). Hij zal luisteren naar de aannemer, de situatie en de oorzaak van het probleem analyseren. De consultant zal de zelfstandige adviseren over de te volgen benadering en hem rechtstreeks naar de goede mensen doorschakelen (advocaat, boekhouder,…) die hem zullen helpen om verder te gaan in de zoektocht naar een oplossing. Hij zal echter niet het werk zelf doen. Zij adviseren, maar gaan bijvoorbeeld geen gerechtelijke procedure beginnen voor de aanvrager. De ondernemer zal deze acties verrichten en de SEC zal aanbevelingen doen over de gerealiseerde aanpak.

Kortom: diagnosticeren, informeren, begeleiden!

 

Het risico van een bedrijf in het midden van zijn bestaan

Olivier Kahn en de SEC wil ons herinneren aan de risico’s in het midden van het bestaan van de onderneming geleid door ondernemers. Vandaag praten de politiek en media veel over de risico’s bij de lancering, maar wat daarna? Het is immers niet rooskleurig, verre van, zelfs na het oversteken van de eerste beslissende jaren sinds het moment van de start.
De belangrijkste problemen zijn:
• 1. De mislukking van liquide middelen;
• 2. De juridische incidenten (leaseovereenkomsten, contracten/concurrentie, verantwoordelijkheid);
• 3. Een slechte of te late strategische (her)positionering;
• 4. Slechte executies van kalender.

 

KB: Zijn de missies van de Europese Onderzoeksraad veranderd sinds haar oprichting?

OK: De SEC bestaat meer dan 10 jaar, wat betekent dat het ontstaan is voor de crisis (2008, nota van de redacteur) en dat de problemen die we proberen op te lossen structurele problemen zijn en ook voorafgaand aan deze beroemde ‘crisis’.
We hebben 3 grote veranderingen doorgevoerd in onze diensten sinds de oprichting van de Europese Onderzoeksraad.

-1. Op het niveau van gastvrijheid, hebben wij een soort ‘sas’ van belangrijke huis, d.w.z. een overleg met een ‘senior’. Ten tweede, we ontwikkelen een diagnose van het probleem, alvorens contact te nemen (indien nodig) met één of meerdere deskundigen (advocaten, boekhouders,…). Er is dus een echte eerste etappe van essentieel luisteren die vooraf georganiseerd wordt;
-2. De fase van de competentie: het doel is het verbeteren van de vaardigheden van de ondernemers (met name op digitale niveau vandaag) zodat het beter gewapend is aan de nieuwe eisen van de markt, klanten, partners… en om het beste te anticiperen op toekomstige problemen;
-3. Aanpassing aan het profiel van de nieuwe ondernemer: 10 jaar geleden ontvingen we alleen de economische “sociale zaken” in het centrum. Vandaag hebben we mensen uit alle sectoren, van alle leeftijden, van alle opleiding en alle mogelijke ervaring. Het huis moet dus heel anders zijn!
Om u een idee te geven van de grootte, op dit moment volgen we meer dan 2000 gevallen per jaar in Brussel.

 

Koalaboox_centrum_voor_ondermingen_moeilijkhed

 

KB: En hoe zijn de vragende bedrijven geëvolueerd in hun profiel?

OK: De profielen zijn diepgaand veranderd. Voordien praatten we met zelfstandige mensen komende uit een milieu van zelfstandigen die enkel geëvolueerd zijn tussen andere zelfstandigen. Momenteel is de situatie ‘gezond’, als ik het zo mag zeggen. De mentaliteit van de ondernemingen zijn veranderd, de profielen hebben zich vermenigvuldigd (studenten, jongeren, gepensioneerden, vrouwen…). Goed, ik verbergen u niet dat in termen van diversiteit, we de nieuwste in Europa zijn, aangezien wij ondanks een zeer comfortabele loonsysteem minder groeien in het ondernemerschap, maar dat is aan het veranderen, en maar goed ook.

 

KB: Hebt u een voorbeeld van een ‘nieuwe’ beroep dat u ziet komen bij CED?

OK: Neem bijvoorbeeld de advocaten. Er zijn er meer dan 7000 in Brussel, en in tegenstelling tot het algemeen beeld, werken ze niet allemaal in prestigieuze advocatenkantoren in het zuiden van de hoofdstad. De meeste zijn onafhankelijk, hebben rechten gestudeerd, maar hebben niet veel kennis van management en zijn sterk geïsoleerd. Ik ben verbaasd dat ondernemers, zelfs advocaten, meestal zeer slecht voorbereid zijn (oude contracten kopiëren en plakken, slechte updates…). Dezelfde vaststelling met architecten, koks, transporteurs…

 

A (re)lire : Ondernemers, jullie zijn het product van de evolutie

 

KB: Naar uw ervaring, wat zijn de valkuilen die je moet vermijden om de risico’s te beperken in een delicate situatie als zelfstandige ondernemer? 

OK: Hier zijn 3 terugkerende valkuilen die ik regelmatig zie:
1ste valkuil: veronderstel dat je jouw bedrijf alleen kan worden runnen. Vandaag is het vrijwel onmogelijk om alleen je boekhouding te beheren, de verkoop, digitale, recht, marketing… De ondernemer moet in groep werken, of ten minste taken met anderen delen.
2de valkuil: het onderschatten van de communicatie. De uitdaging vandaag is niet alleen een goed product hebben, maar ook om het de mensen te laten weten. Te veel zelfstandigen onderschatten het belang van netwerken in hun omgeving en zich bekend te maken bij de sociale media.
3de valkuil: de Belgische ondernemers hebben geen “mislukking of risico-cultuur”. Wat ik bedoel is dat als een persoon beslist te lanceren, en hij dus van mening is dat het risico de moeite waard is, hij in het algemeen geen plan B heeft, geen scenario-bis. Het moet werken zoals verwacht, anders gaat het helemaal fout. Hij moet wel verschillende scenario’s achter de hand hebben, die hem in staat stellen zijn activiteit aan te passen  in functie van de (soms) onvoorspelbaar grillen.

 

KB: Wat moeten volgens u de politieke prioriteiten zijn?
OK: De meerderheid van de steun die vandaag wordt toegewezen, is steun voor de opstart. Maar hoe zit het daarna? Welke hulp is er voor het herstel? Als je de mensen bekijkt die “geslaagd” zijn in de overgrote meerderheid, moesten ze toch verschillende keren opnieuw opstarten. Er bestaat een sterke notie van excuses in België, en dat is fijn! Maar dat laat zich niet merken op het terrein. Banken, leveranciers, klanten… zij hebben deze cultuur nog niet. Op het niveau van de Europese overheidsdiensten is het nog erger. Een onderneming in moeilijkheden helpen, wordt beschouwd als onwettige steun, als subsidie! Dit is niet echt een goed signaal.
Aan de Belgische politieke kant begint het te bewegen. Tot slot geef ik u nog een concreet voorbeeld: het opnieuw starten van het project van BECI.

 

Koalaboox_centrum_voor_ondermingen_moeilijkhed

 

Illustrations : BECI, COD & Kahn