menu

creër je account inloggen

Het statuut voor zelfstandige ondernemers : het gaat gebeuren in 2019

Waar we vorig jaar nog de 50 jaar vierden van het statuut van de zelfstandigen in België, zal 2019 gekenmerkt worden door de vele veranderingen voor alle zelfstandigen en managers van KMO. Hieronder kan je een regelmatige update vinden van de veranderingen en nieuwtjes die dit schakeljaar zullen doen swingen. Klein overzicht.

Begin 2016 was de richtlijn, gevolgd door de Belgische, federale macht – via Ministers Willy Borsus, daarna Denis Ducarme –, het verder opvolgen van de politieke inspanningen naar een grotere harmonisatie van de sociale zekerheid tussen de werknemers. Werden de beloftes gehouden?

Om het jaar te starten, kan je hier de eerste maatregelen terugvinden, die in voege traden deze 1ste januari 2019 :

 

  1. 1. Nieuwe regeling ouderschapsverlof -adoptie en pleegouder
  2. 2. De uitkeringen betreffende het bevallingsverlof zullen sneller en regelmatiger betaald worden
  3. 3. Een betere bescherming tegen oneerlijke concurrentie
  4. 4. De procedure voor vrijstelling van de bijdrage werd vereenvoudigd
  5. 5. Het Vaderschapverlof is eindelijk effectief !

 

koala_zelfstandigen

Nood aan een kleine update inzake de wijzigingen van je statuut? We geven je een volledige samenvatting!

d

 

  1. 1. Nieuwe regeling ouderschapsverlof -adoptie en pleegouder

Context : wanneer een kind of de ouders moeilijkheden ondervinden op sociaal, psychologisch of materieel vlak, kan Jeugdzorg het kind plaatsen in een pleeggezin. Sinds 1 januari kan de zelfstandige die zich verbindt tot zulk project, genieten van een verlof van 6 weken, zoals dit al het geval is voor loontrekkenden.

Concreet zal de zelfstandige die zijn activiteit stopzet, kunnen genieten van een wekelijkse tussenkomst van 484,92€ gedurende de periode gaande tot 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind (tot aan 18 jaar). Bovendien kunnen de ouders genieten van een bonusweek te nemen door de ene of de andere. Minister Denis Ducarme belooft deze « bonus » op te trekken tegen 2027. Deze maatregel zal bijdragen tot een beter evenwicht tussen familie en werk, verduidelijkt minister van zelfstandigen, Denis Ducarme (MR).

d

 

  1. 2. De uitkeringen betreffende het bevallingsverlof zullen sneller en regelmatiger betaald worden

Momenteel kan een zelfstandige die haar activiteiten stopt in het kader van een zwangerschap tot 4 maanden wachten alvorens haar uitkering te trekken (uitkering voor 12 weken stopzetting : 5818,80€). Om deze situatie te stoppen, zullen de ziekenkassen verplicht worden een storting op maandelijkse basis te doen. Bovendien zal de eerste storting moeten plaatsvinden ten laatste een maand na het begin van het bevallingsverlof.

a

 

  1. 3. Een betere bescherming tegen oneerlijke concurrentie

In de sectoren van de bouw, de schoonmaak en de alimentatie (vlees), waar het risico voor fraude en oneerlijke concurrentie hoog ligt, worden buitenlandse, gedetacheerde zelfstandigen verplicht een Limosa aangifte te doen. Ter herinnering, het gaat hier om een aangifte die gemakkelijker zal toelaten buitenlandse zelfstandigen te identificeren die in ons land werken zonder de sociale lasten te dragen in hun land van herkomst.

Koalaboox

 

  1. 4. De procedure voor vrijstelling van de bijdrage werd vereenvoudigd

We gaan er niet om liegen, de aanvraagprocedure is nogal zwaar. De gemiddelde termijn bedraagt momenteel 6 maanden gemiddeld en de criteria voor het verkrijgen of niet van deze vrijstelling zijn nogal onduidelijk. Bijgevolg lijkt elke aanvraag op een gok. Om dit probleem te verbeteren heeft Belgisch, federaal minister voor zelfstandigen Denis Ducarme aangekondigd een vereenvoudigde procedure op poten te zetten binnen de RSVZ (Sociale Zekerheid voor Zelfstandige Ondernemers). De minister hoopt dat deze (mini) hervorming een concreet antwoord zal bieden aan de noden van de zelfstandigen, die moeilijke economische en financiële situaties beleven. “vanaf het moment dat de zelfstandige geconfronteerd wordt met moeilijkheden, zal hij voortaan snellere maar ook duidelijkere antwoorden krijgen!” kondigt hij aan.

 

Meer informatie over deze maatregel vind je terug in ons vorig artikel : “Hoe een aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen  aanvragen (of voorkomen) ?

Koalaboox

5. Het vaderschapsverlof is eindelijk effectief!

Sinds deze 1ste mei, naar het voorbeeld van de loontrekkende, heeft u – als zelfstandige – recht op een vaderschapsverlof van tien dagen binnen de eerste 4 maanden na de geboorte. Zelfstandigen kunnen deze opnemen in volledige, of halve dagen. De uitkering komt uit op een totaal van 808,20€. Zij die ervoor kiezen om maar 8 dagen, of minder, op te nemen, zullen gratis 15 dienstencheques ontvangen.

 

En voor de rest?

We gaan regelmatig dit artikel updaten om je op de hoogte te houden van de wijzigingen, nieuwe wetgevingen,…

Gelukkig nieuwjaar!

Het Koala Team