menu

creër je account inloggen

Hoe een aanvraag tot vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen (of voorkomen) ?

Moeite om je sociale bijdragen op orde te brengen? Goed nieuws! Een nieuwe, vereenvoudigde procedure om een vrijstelling van de bijdragen te vragen zal in voege treden op 1 januari 2019. Deze zou ervoor moeten zorgen dat zelfstandigen een antwoord krijgen binnen de maand en een recht op beroep kunnen bekomen. Hoe werkt het? Welke nieuwigheden? We leggen je alles uit.

 

Kent jouw activiteit financiële moeilijkheden? Problemen met je cashflow die je met moeite de kop boven het water laten houden? Je bent niet alleen! Wist je dat in België, alleen al maar in 2017, 13650 zelfstandigen in nood waren of in een delicate, financiële situatie verkeerden dat ze een gehele of gedeeltelijke vrijstelling vroegen voor hun sociale bijdragen bij de Commissie voor vrijstelling van bijdragen bij de FOD Sociale Zekerheid? En sinds begin dit jaar, hebben 8393 nieuwe zelfstandigen zich al onderworpen aan deze procedure, die zowel lang is als onzeker qua resultaat. Dit zou wel eens kunnen veranderen, en wel hierom.

 

  1. 1. Een vereenvoudigde en geharmoniseerde procedure voor zelfstandigen

We gaan het niet onder stoelen of banken steken, de aanvraagprocedure is nogal moeilijk. De gemiddelde behandelingstermijn bedraagt momenteel 6 maanden en de criteria om al dan niet te voldoen aan de vrijstelling zijn nogal onduidelijk. Kortom, elke aanvraag lijkt wel een potje poker. Om dit probleem aan te pakken, heeft Belgisch federaal minister voor zelfstandigen, Denis Ducarme, aangekondigd om een vereenvoudigde procedure op poten te zetten binnen de RSVZ (Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) vanaf januari 2019. De minister hoopt dat deze (mini)hervorming een concreet antwoord zal bieden aan zelfstandigen die in moeilijk economische of financiële situaties zitten. “Van zodra de zelfstandige geconfronteerd wordt met moeilijkheden, zal hij voortaan correctere maar ook snellere antwoorden kunnen krijgen” heeft hij aangekondigd.

 

Wat verandert er concreet :

  • – Het antwoord op de gevraagde vrijstelling zal verkregen worden binnen slechts 1 maand ;
  • – De nieuwe criteria zullen beter rekening houden met de veelvuldige economische en financiële moeilijkheden van de zelfstandigen.
  • – De zelfstandigen zullen uiteindelijk ook beschikken over een recht tot beroep, wat vandaag niet bestaat.

 

  1. 2. Een aanvraag indienen tot vermindering van sociale bijdragen, hoe werkt dat?

Het is de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen (CVB) die aan zelfstandigen in nood of in een situatie dicht bij de noodstaat een volledige of gedeeltelijke vrijstelling toekent. De Directie-Generaal Zelfstandigen (DGZ) organiseert de hoorzittingen van de commissie en is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de dossiers.

Ook al ligt de bewijslast bij de zelfstandige, kan de commissie toch een enquête beginnen om zo beter de situatie van de zelfstandige te kunnen evalueren.

Zelfstandigen die een aanvraag tot vrijstelling van sommige trimestriële bijdragen willen indienen, moeten dit binnen de 12 maanden doen bij hun kas voor sociale bijdragen via de wettelijk bepaalde wijzen (aangetekend schrijven bijvoorbeeld). Beginnende ondernemers mogen deze aanvraag pas indienen na 4 civiele, afgehandelde trimesters (behalve wanneer de ondernemer zijn activiteit stopzet gedurende zijn eerste jaar). Zelfstandigen mogen geen aanvraag tot vrijstelling indienen voor trimesters waarin hun zelfstandige activiteit werd opgenomen als bijberoep.

Zelfstandigen mogen enkel een vrijstelling vragen voor hun voorlopige bijdragen. Indien de vrijstelling voor de voorlopige bijdragen werd goedgekeurd, zal deze automatisch ook gelden voor de regularisatie van dezelfde trimesters, tenzij de inkomsten die dienen als basis een bepaalde drempel voorbijsteken. In dat geval, zal de vrijstelling geannuleerd worden.

Om de procedure in werking te doen treden, neem je best rechtstreeks contact op met hen, telefonisch of via post :

____

Directie-generaal Zelfstandigen

Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 120

Brussel 1000

Telefoon : 02 528 64 50

____

 

  1. 3. Onze raad om niet zonder cashflow te vallen

Wist je dat om je te behoeden van een delicate, financiële situatie, die er dus voor zorgt dat je je bijdragen niet kan betalen, er een simpele manier bestaat om snel aan cashflow te geraken na het verzenden van je facturen?

30, 60 of zelfs 90 dagen : het laattijdig betaald worden is een probleem dat praktisch alle Belgische ondernemers raakt. Om dit aan te pakken, richten ze zich meer en meer op de financiering van hun facturen. Dit mechanisme zorgt voor een snelle hulp, à la carte, en helpt je met je problemen van te laat betalen. De financiering van je facturen is een interessante oplossing om er zo voor te zorgen dat de ondernemer delicate periodes kan overbruggen, zeker wanneer zijn cashflow het niet toelaat om zijn bijdragen, voorheffingen of andere lasten te dragen, zelfs wanneer de zaken goed gaan en er grote inkomsten voor de deur staan.

 

Photo : Koalaboox