menu

creër je account inloggen

Over welke termijnen beschikt u om uw fiscale schulden te vereffenen?

Heeft u tijdelijke of blijvende financiële moeilijkheden? Moet u geld aan de fiscus? buiten aangepaste afbetalingsplannen op korte of lange termijn om je fiscale schulden te vereffenen, wist je dat deze laatste ook toelaat je schulden af te lossen binnen de 5 jaar? Welke procedures? Binnen welke termen? We leggen je alles uit.

 

De beslissing om enkel afbetalingsplannen op maximum 12 maanden te aanvaarden, liep ten einde in 2016. De FOD Financiën heeft snel begrepen dat de opgelegde termijnen onhoudbaar werden voor de belastingplichtigen. Velen waren op de goede weg van hun herstel en hadden maar een kleine tijd extra nodig om hun schulden af te betalen. De Belgische fiscus heeft dus zijn tactiek bijgesteld en staat vanaf nu toe de fiscale schuld af te betalen in maximum 5 jaar in het kader van een administratieve verordening van schulden indien het plan op 12 maanden werd verworpen.

 

Koalaboox_fiscus_termijnen

Een beetje tekort in je timing om je schuld te regelen bij de Belgische fiscus?

 

Hier vind je de voorwaarden en procedures die je moet vervullen om te genieten van een afbetalingsplan :

 

1) afbetalingsplan op korte termijn (4 mois)

Voorwaarden : Dit plan op 4 maanden – het meest populaire – is gemakkelijk en zonder formaliteiten. Je dient enkel je aanvraag tijdig in de voeren, maw ten laatste op de vervaldag van je schuld. Het idee erachter is je te ontmoedigen om te wachten en te vermijden dat er zich bijkomende kosten opstapelen. Andere voorwaarde is dat je, als burger, geen andere verlopen schulden mag hebben bij de FOD Financiën.

Wat moet je doen : Stuur een aanvraag via MyMinfin.be voor de vervaldatum van de schuld. Zodra je aanvraag ontvangen wordt, gaat je afbetalingsplan onmiddellijk lopen, en word je op de hoogte gehouden door de fiscus.

Opgelet ! Je wordt hierdoor niet vrijgesteld van moratoire interesten! Start dus je plan zeker voor de vervaldatum en kies voor een afbetaling zo snel mogelijk voor u…

 

2) afbetalingsplan op middellange termijn (12 maanden)

Voorwaarden : het aanvaarden van dit plan is onderworpen aan voorwaarden. De fiscale administratie zal rekening houden met de mogelijkheid tot betaling (berekend op basis van de informatie die je zal doorgeven op je aanvraagformulier) en de termijn voorgesteld door de aanvrager voor de terugbetalingen.

Wat moet je doen : Stuur een aanvraag via MyMinfin.be. De fiscus neemt contact met je op na het bestuderen van je aanvraag.

 

3) afbetalingsplan op lange termijn (>12 maanden) : administratieve schulendenregeling (asr)

Voorwaarden : De administratie analyseert het geval per geval, maar het is vrijwel altijd nee, behalve wanneer het bedrijf of het individu schulden heeft aangegaan bij de FOD Financiën. Waarom? Indien de ondernemer de schulden niet kan terugbetalen binnen de 12 maanden, zal de administratie ervan uit gaan dat je financiële problemen niet tijdelijk zijn, maar structureel…

Wat moet je doen : Vul het formulier in op MyMinfin.be en stuur het naar de regionale directeur, de enige bevoegd om een plan goed te keuren boven de 12 maanden (met een maximum van 60 maanden).

 

4) collectieve schuldenregeling

De wetgever heeft procedures voorzien voor burgers die, buiten de schulden bij de FOD Financiën, ook belangrijke schulden hebben opgelopen bij privé schuldeisers. De procedure voor collectieve schuldenregeling garandeert een oplossing voor het geheel van de schuldeisers voor personen met een structurele, grote schuldenlast van lange duur.

Wat moet je doen : je dient dit verzoekschrift in te vullen, tekenen en in tweevoud gaan indienen op de griffie van de arbeidsrechtbank om de procedure te lanceren.

 

Onze raad

Om het niet zover te laten komen, heb je al gedacht aan de financiering van je facturen om te voorkomen in betalingsmoeilijkheden te komen bij de fiscus ?

Om de problemen voor laattijdige betalingen op te lossen (zoals deze van de publieke administratie, …) is het mogelijk een tijdelijke, snelle en goedkopen hulp in te roepen. De financiering van facturen vormt zelfs een interessante oplossing om een delicate financiële periode te overbruggen, zeker wanneer je liquide middelen niet voldoende zijn om je bijdragen, voorheffingen of andere lasten te betalen, hoewel je activiteiten het goed doen, en enkele betalingen moeten binnenkomen.

 

Photo : Koalaboox